Nonpaletti
Image default
Sport

Gesloten tijd roofvis

De roofvis, en in het bijzonder de snoek, heeft een voorkeurspositie in de hengelsport. Tijdens de paaitijd mag namelijk niet gevist worden op deze rovers. Verschillende beperkingen worden opgelegd. In deze blog een korte opsomming in wat wel en niet mag. 

Het gesloten seizoen gaat in op 1 maart. Dat betekend niet dat er dan niet meer gevist mag worden op onze Hollandse rovers, maar er geldt een directe terugzetverplichting voor snoek. Een bovenmaatse snoekbaars en baars mag in deze periode nog wel meegenomen worden. Je mag dan gewoon vissen met doodaas en kunstaas. Let wel op de specifieke vergunningsvoorwaarden. Per water kan er een uitzondering zijn, waardoor het toch niet mogelijk is om baars of snoekbaars van formaat mee te nemen. Aldus voor de echte sportvisser die de vis gewoon altijd terugzet.

Van 1 april gaat de volgende fase van de gesloten vistijd in. In deze periode mag je niet meer vissen met doodaas en kunstaas. Dus ook geen klein kunstaas. Mocht je onverhoopt toch een snoek, snoekbaars of baars vangen dan ben je verplicht deze direct terug te zetten. Dit is een ideaal moment om je viskoffer uit te ruimen en je voor te bereiden op de afloop van het gesloten seizoen.

Deze periode loopt door tot de laatste zaterdag van mei. Vanaf dat moment zijn er geen beperkingen meer in het te gebruiken aas of kunstaas. Ook de terugzet plicht is vanaf dat moment komen te vervallen. Let ook hier op dat er in je vergunning er beperkingen kunnen worden opgelegd. Let hier altijd goed op, om te voorkomen dat je een boete oploopt. Daarbij zijn de beperkingen vaak bescherming van de bestaande populatie om een gezonde visstand te houden. Als sportvisser heb je naar ons idee dan ook een plicht om hier aan bij te dragen, dan bewust dit te doorbreken. 

https://www.sportvisgigant.nl/