Nonpaletti
Image default
Gezondheid

Psychotherapie

Psychotherapie is een overkoepelende vorm van verschillende soorten hulpverlening die psychosociale en psychische problemen kunnen oplossen. Hieronder valt onder andere systeemtherapie, psychoanalyse, gedragstherapie, cognitieve therapie, contextuele therapie, Hypnotherapie, regressietherapie en andere alternatieve therapieën.

 

Hoe gebeurt de psychotherapie?

 

Psychotherapie begeleidt mensen op emotioneel en geestelijk vlak. Het is belangrijk dat men een psychotherapeut kiest waarmee het klikt, aangezien de begeleiding gebeurt op geestelijk vlak om angsten en fobieën te overwinnen, dingen uit het verleden los te laten, psychische of zelfs lichamelijke klachten aanpakken en verminderen, trauma’s te begrijpen enz.

 

Meestal gebeurt dit eerst via een kennismakingsgesprek waar je de kans krijgt om de psychotherapeut te praten wat juist het probleem is en hoe je dit samen ziet aan te pakken. Dit noemen ze het zogenaamde intakegesprek. Zo kan je ook onmiddellijk bepalen of er een klik is met de psychotherapeut wat belangrijk is om de genezing te bevorderen.

 

Belangrijkste vormen van psychotherapie?

 

Systeemtherapie:

 

Hieronder valt relatietherapie of gezinstherapie m.a.w. is dit een vorm waar meerdere personen bij de therapie betrokken zijn. Door met elkaar in therapie te gaan kunnen de verschillende leden reageren en zich bewust worden hoe ze met de verschillende reacties kunnen omgaan.

 

Cognitieve therapie:

 

In de deze vorm van therapie wordt vooral gewerkt in het wijzigen van gedragspatronen die verschillende emoties weergeven. Eigenlijk wordt er gewerkt aan een andere manier van denken en reageren bij emotionele problemen.

 

Rogeriaanse psychotherapie:

 

Deze psychotherapie is cliëntgericht en is gebaseerd op de psycholoog Carl Rogers. Opmerkelijk bij deze psychotherapie is dat eerst naar de cliënt zelf wordt gekeken en samen wordt bepaald wat wel of niet aan bod zal komen tijdens deze vorm van psychotherapie. Nadien wordt er procesgericht gewerkt m.a.w. wat is de relatie tussen denken, handelen, voelen en integreren. Ook wordt er pragmatisch gewerkt door verschillende benaderingen toe te passen.

https://www.zoma-opleidingen.nl/