Nonpaletti
Image default
Bedrijven

Transport van gevaarlijke stoffen

Overal ter wereld worden gevaarlijke stoffen geproduceerd. Het is dan ook noodzakelijk dat deze stoffen zo veilig mogelijk vervoerd dienen te worden. Niet iedereen mag zomaar gevaarlijke stoffen over de weg vervoeren. Daar zijn in Europa verschillende wetten en regelgeving voor gemaakt. In deze regelgeving is vastgesteld dat alle bestuurders van voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren in het bezit moeten zijn van een ADR-certificaat.

Een ADR cursus volgen

ADR staat voor Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route. In het Nederlands vertaald het Europees akkoord voor internationaal transport voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Het ADR is onderdeel van de VLG, het reglement voor het Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen.

Bij een ADR cursus leer je verschillende onderdelen. Een van die onderdelen is ADR basis. Met het certificaat van ADR basis mag je met je voertuig gevaarlijke stoffen in stukgoedverpakkingen vervoeren in hoeveelheden die boven de vrijstellingsgrenzen liggen. De vrijstellingsgrenzen worden geregeld in het ADR en verschillen per stof. Naast de verpakte goederen mag je ook bepaalde onverpakte goederen vervoeren. Daarnaast mag je gevaarlijke stoffen in tankcontainers en gascontainers vervoeren zolang de capaciteit ervan de 3.000 liter niet overschrijdt. De ADR basiscursus duurt 2,5 dagen.

Andere ADR cursussen

Ook zijn er nog extra ADR cursussen die je kunt volgen. Met deze cursussen mag je verschillende andere stoffen vervoeren in meerdere voertuigen. Zo heb je ADR Tank waarmee je gevaarlijke stoffen ook mag vervoeren in tankwagens en batterijwagens met een grotere inhoud dan 1.000 liter. Ook mag je met tankcontainers en gascontainers met een individuele inhoud van meer dan 3.000 liter rijden.

Dan heb je nog de ADR cursus ADR Klasse 1, bedoelt voor ontplofbare stoffen. Ook is er nog ADR Klasse 7, bedoelt voor het vervoer van radioactieve stoffen.

https://eurotransportcollege.com/adr-cursus/

Gerelateerde artikelen

Het beste celrubber van Nederland? Dat regelen wij voor u!

Een bedrijfsruimte op toplocatie te huur in Zevenaar

Een betrouwbare koeriersdienst in Enschede