Nonpaletti

Vind snel een nieuwe baan met een gepersonaliseerd outplacementtraject

Het verliezen van een baan kan helaas de beste overkomen. Het kan zijn dat jouw huidige werkgever bezig is met een reorganisatie of dat jouw functie boventallig is geworden. Wat de reden ook is, je moet op zoek naar een nieuwe baan. Dit is een belangrijk proces, waarin belangrijke keuzes gemaakt moet worden. De ervaren coaches van Focus helpen je graag met het zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Je gaat een begeleid outplacementtraject in, volledig gepersonaliseerd naar jouw situatie. De coaches van Focus helpen je tijdens dit outplacementtraject met het vinden van jouw kwaliteiten, het verkennen van de arbeidsmarkt en het solliciteren zelf. Precies op de manier zoals jij dat prettig vindt.

Vraag om deskundig advies van een loopbaancoach

Naast een outplacementtraject, biedt Focus ook loopbaancoaches aan voor persoonlijke ontwikkeling tijdens jouw carrière. Een loopbaancoach geeft inzicht in jouw waarden en kwaliteiten. Ook voor twijfels over je werk of functie schakel je een loopbaancoach van Focus in. Met de juiste begeleiding haal je uiteindelijk meer plezier uit je werk. Misschien heb je wel meer uitdaging nodig, of zit je toch niet helemaal op de juiste plek bij je huidige baan. Met een professionele loopbaancoach beantwoord je samen al deze vragen, zodat je weer met een goed gevoel naar je werk gaat. Zo niet? Dan is het misschien goed om te kijken naar een volgende stap. Ook hiervoor helpen de loopbaancoaches van Focus je graag verder in het proces.  

Neem contact op voor een persoonlijk traject

Ben je aan het zoeken naar een nieuwe baan of wil je jezelf graag verder ontwikkelen in het werkveld? Schakel dan een coach in van Focus. Zowel voor een outplacementtraject, als een loopbaanontwikkeling kun je hier terecht. De coaches helpen je graag verder met een persoonlijk advies en professionele begeleiding. Neem contact op via de website en bespreek samen de mogelijkheden voor jouw ontwikkeling.

https://focusnederland.nl

Een outplacement- of re-integratietraject volgen in Amsterdam

Outplacementbureau Werkcontact in Amsterdam werkt al een groot aantal jaren met en voor mensen die moeilijk een plaats op de arbeidsmarkt kunnen krijgen. Vaak zijn het mensen vanuit een spoor 2 traject (tweede spoor re-integratie) of een outplacementtraject. Er wordt samengewerkt met een groot aantal organisaties op het gebied van werk, zorg en welzijn. Deze samenwerking is bepalend voor een duurzaam resultaat. Door de opgebouwde ervaring, zowel op beleidsniveau als in de uitvoering en een uitgebreid netwerk in Amsterdam, is Werkcontact in staat een waardevolle bijdrage te leveren aan nieuwe concepten voor re-integratie en participatie.

Minder budget door Coronacrisis

Door de coronacrisis is de verwachting dat opdrachtgevers minder budget ter beschikking stellen voor outplacement en re-integratie. Minder budget vraagt om een juiste afweging over inzet van voorzieningen en instrumenten. Het is daarom van belang de meest effectieve werkmethodes in te zetten. Werkcontact heeft daar veel ervaring in en verzorgt altijd al outplacementtrajecten zonder toeters en bellen die niet nodig zijn.

Visie op re-integratie

Vanuit de visie dat iedereen een bijdrage kan leveren ‘naar vermogen’ kunnen trajecten worden ingericht. Met name waar het gaat om multi-problematiek en chronische gezondheidsklachten, wordt nog te vaak te weinig integraal gewerkt. Een regisseur ontbreekt (vaak).

De grote veranderingen in het sociale domein vragen dat gemeenten en organisaties tot effectievere samenwerking komen. Ook de gezondheidszorg kan een belangrijke rol vervullen bij integrale trajectuitvoering.

Investeren in effectieve en multidisciplinaire samenwerking, levert duurzaam resultaat op voor burger en samenleving. De verwachting is dat door meer participeren (betaald of onbetaald) minder beroep wordt gedaan op de gezondheidszorg, waardoor kosten gedrukt worden. Deze aanname wordt al door diverse onderzoeken onderbouwd.

 
Outplacementbureau Werkcontact in Amsterdam

De dienstverlening van Werkcontact richt zich onder anderen op:

–      Ontwikkelen en implementeren van (nieuwe) dienstverlening/producten inzake participatie en werk

–      Effectiviteit van re-integratie en participatie verhogen

–      Opstellen beleidsnota’s inzake participatie/re-integratie (Participatiewet)

–      Inrichting en beschrijving werkprocessen (AO)

–      Coaching klantmanagers re-integratie en participatie

–      Projecten/pilots vormgeven, uitvoeren en evaluatie van resultaten

–      Uitvoering van outplacement- en re-integratietrajecten.

https://www.outplacementverzekering.nl